ویروس اچ آی وی ، بیماری ایدز

ایدز از مجموع کلمات زیر گرفته شده است :

چیزی که آنرا کسب می کنیم Acquired

ایمنی و دفع بدن Immune

نقص - فقدان Deficiency

علائم و نشانه ها Syndrome

بنابر این ایدز به مجموعه علائمی گفته می شود که به علت یک بیماری اکتسابی که دفاع و ایمنی بدن را مختل نموده ایجاد می شود.بیماری ایدز به وسیله یک ویروس از دسته رترو ویروسها ایجاد می شود . برای این ویروس نام اچ آی وی را نهاده اند .

انسان Human , نقص ایمنی Immunodeficieny , ویروس Virus

این ویروس به تدریج قدرت دفاعی بدن را تضعیف نموده بطوری که فرد در طی چند سال به انواع عفونت ها و سرطان ها مبتلا شده و از پا در می آید .به عبارت دیگر ایدز به معنی مجموعه علائمی است که به علت ورود ویروس اچ آی وی به بدن و نقص اکتسابی ایمنی و دفاع بدن که از فعالیت آن ویروس ناشی می شود روی می دهد .

روبان قرمز نشان بین المللی آگاهی رسانی و همبستگی با افراد آسیب دیده از بیماری ایدز می باشد :

/ 0 نظر / 25 بازدید